#sencalkapimi_edser

Instagram posts (photos and videos)

đŸ’‹đŸ”„đŸ„ș✹⚡ Ú©Ű±Ù… ÙˆŰ§Ù‚Űčۧ ŰčŰ§Ù„ÛŒÙ‡ ۚۧŰČی Ù…ÛŒâ€ŒÚ©Ù†Ù‡đŸ˜â€ïž Ù„Ű§ÛŒÚ© ŰŒŰłÛŒÙˆ یۧ۳ŰȘÙˆŰ±ÛŒ ÛŒŰ§ŰŻŰȘون Ù†Ű±Ù‡đŸ˜‰đŸ˜Œ #kerambursin #series #serkanbolat #eda #edaserkan #edayildiz #sencalkapim

đŸ’‹đŸ”„đŸ„ș✹⚡ Ú©Ű±Ù… ÙˆŰ§Ù‚Űčۧ ŰčŰ§Ù„ÛŒÙ‡ ۚۧŰČی Ù…ÛŒâ€ŒÚ©Ù†Ù‡đŸ˜â€ïž Ù„Ű§ÛŒÚ© ŰŒŰłÛŒÙˆ یۧ۳ŰȘÙˆŰ±ÛŒ ÛŒŰ§ŰŻŰȘون Ù†Ű±Ù‡đŸ˜‰đŸ˜Œ #kerambursin #series #serkanbolat #eda #edaserkan #edayildiz #sencalkapimi_edser #edseredit #edser❀ #hanker #hankerchief #dance #danser

đ‘č𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒆𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒕𝒐 𝒂𝒕 𝒂𝒏𝒚 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒈𝒆𝒕 𝒖𝒑 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒓𝒆𝒈𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒕 . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #bura

đ‘č𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒆𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒕𝒐 𝒂𝒕 𝒂𝒏𝒚 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒈𝒆𝒕 𝒖𝒑 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒓𝒆𝒈𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒕 . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

đ‘»đ’‰đ’† 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒊𝒔 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒍𝒐𝒚𝒂𝒍𝒕𝒚 𝒂𝒏𝒅 đ’“đ’†đ’”đ’‘đ’†đ’„đ’•â€ïž . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl  #kaanurg

đ‘»đ’‰đ’† 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒊𝒔 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒍𝒐𝒚𝒂𝒍𝒕𝒚 𝒂𝒏𝒅 đ’“đ’†đ’”đ’‘đ’†đ’„đ’•â€ïž . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

𝑯𝒐𝒎𝒆, 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 - 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒐𝒖𝒕𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒐𝒖𝒕𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒐𝒐𝒓 . . . @lovesages . . . .  #handeerç

𝑯𝒐𝒎𝒆, 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 - 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒐𝒖𝒕𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒐𝒖𝒕𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒐𝒐𝒓 . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

đ‘Ÿđ’‰đ’†đ’ 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒘𝒉𝒐𝒎 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈- 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 đ’‰đ’‚đ’‘đ’‘đ’Šđ’đ’†đ’”đ’”đŸ€ . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #ne

đ‘Ÿđ’‰đ’†đ’ 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒘𝒉𝒐𝒎 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈- 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 đ’‰đ’‚đ’‘đ’‘đ’Šđ’đ’†đ’”đ’”đŸ€ . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

НаĐčто Đ»ŃƒŃ‡ŃˆĐ”ĐłĐŸ Юруга - ŃĐ°ĐŒĐ°Ń Đ±ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐ°Ń уЮача ĐČ Đ¶ĐžĐ·ĐœĐž.. @ms.handemi

НаĐčто Đ»ŃƒŃ‡ŃˆĐ”ĐłĐŸ Юруга - ŃĐ°ĐŒĐ°Ń Đ±ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐ°Ń уЮача ĐČ Đ¶ĐžĐ·ĐœĐž.. @ms.handemi

đ‘«đ’ 𝒏𝒐𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒚. 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒊𝒏 𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒇𝒓𝒐𝒎. . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #ne

đ‘«đ’ 𝒏𝒐𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒚. 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒊𝒏 𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒇𝒓𝒐𝒎. . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

🩋💓 @ms.handemi

🩋💓 @ms.handemi

â€ïžđŸ•Š

â€ïžđŸ•Š

Â«ĐœĐ”ĐœŃ Đ»ŃŽĐ±ŃŃ‚ Đž Ń†Đ”ĐœŃŃ‚ ĐœĐ°ŃŃ‚ĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ, ĐœĐ°ŃĐșĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ я люблю Đž Ń†Đ”ĐœŃŽ ŃĐ”Đ±ŃÂ» -Эта фраза ĐŽĐŸĐ»Đ¶ĐœĐ° стать Đ”ĐŽĐžĐœŃŃ‚ĐČĐ”ĐœĐœŃ‹ĐŒ праĐČĐžĐ»ŃŒĐœŃ‹ĐŒ ĐŽĐ”ĐČĐžĐ·ĐŸĐŒ Đ¶ĐžĐ·ĐœĐž ĐœĐ° путо любĐČĐž Đș сДбД. Вы с

Â«ĐœĐ”ĐœŃ Đ»ŃŽĐ±ŃŃ‚ Đž Ń†Đ”ĐœŃŃ‚ ĐœĐ°ŃŃ‚ĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ, ĐœĐ°ŃĐșĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ я люблю Đž Ń†Đ”ĐœŃŽ ŃĐ”Đ±ŃÂ» -Эта фраза ĐŽĐŸĐ»Đ¶ĐœĐ° стать Đ”ĐŽĐžĐœŃŃ‚ĐČĐ”ĐœĐœŃ‹ĐŒ праĐČĐžĐ»ŃŒĐœŃ‹ĐŒ ĐŽĐ”ĐČĐžĐ·ĐŸĐŒ Đ¶ĐžĐ·ĐœĐž ĐœĐ° путо любĐČĐž Đș сДбД. Вы ŃĐ°ĐŒĐž ŃĐŒĐŸĐ¶Đ”Ń‚Đ” стать ĐžŃŃ‚ĐŸŃ‡ĐœĐžĐșĐŸĐŒ Ń€Đ°ĐŽĐŸŃŃ‚Đž Đž любĐČĐž.🧡

Đ’Đ”Ń€ĐœŃƒĐ»Đ°ŃŃŒ 💓 На ОЎДю ĐŒĐ”ĐœŃ ĐČĐŽĐŸŃ…ĐœĐŸĐČОла @ms.handexercel  @ms.handemi

Đ’Đ”Ń€ĐœŃƒĐ»Đ°ŃŃŒ 💓 На ОЎДю ĐŒĐ”ĐœŃ ĐČĐŽĐŸŃ…ĐœĐŸĐČОла @ms.handexercel @ms.handemi

Selam ArkadaƟlar đŸŒč❀ . ŰłŰ±ÛŒŰ§Ù„: ŰȘو ŰŻŰ±Ù… ۱ۧ ŰšŰČن  Ű”ÙŰ­Ù‡ Ű§Ű”Ù„ÛŒ ŰłŰ±ÛŒŰ§Ù„: @sencalkapimi  . . . đŸ“ŰšŰ±Ű§ÛŒ ŰȘŰčیین ۳۷ۭ Ű±Ű§ÛŒÚŻŰ§Ù† و ێ۱کŰȘ ۯ۱ ŰŻÙˆŰ±Ù‡ Ű±Ù†ÚŻÛŒ ŰšÙ‡ ŰŻŰ§ÛŒŰ±Ú©ŰȘ Ù…Ű±Ű§ŰŹŰčه کنی

Selam ArkadaƟlar đŸŒč❀ . ŰłŰ±ÛŒŰ§Ù„: ŰȘو ŰŻŰ±Ù… ۱ۧ ŰšŰČن Ű”ÙŰ­Ù‡ Ű§Ű”Ù„ÛŒ ŰłŰ±ÛŒŰ§Ù„: @sencalkapimi . . . đŸ“ŰšŰ±Ű§ÛŒ ŰȘŰčیین ۳۷ۭ Ű±Ű§ÛŒÚŻŰ§Ù† و ێ۱کŰȘ ۯ۱ ŰŻÙˆŰ±Ù‡ Ű±Ù†ÚŻÛŒ ŰšÙ‡ ŰŻŰ§ÛŒŰ±Ú©ŰȘ Ù…Ű±Ű§ŰŹŰčه Ú©Ù†ÛŒŰŻ đŸ“ŰšŰ±Ű§ÛŒ ŰŻÛŒŰŻÙ† ÙŸŰłŰȘ Ù‡Ű§ÛŒ ŰšÛŒŰŽŰȘ۱ Ű­ŰȘÙ…Ű§ Ù…Ű§Ű±Ùˆ ÙŰ§Ù„Ùˆ Ú©Ù†ÛŒŰŻ #sencalkapimi_edser #sençalkapimı #sençalkapımıbr #sençalkapımıedit #learnturkishwithme #learnturkishlanguage #handearçel #Ù‡Ű§Ù†ŰŻÙ‡_Ú©Ű±Ù… #Ù‡Ű§Ù†ŰŻÙ‡Ű§Ű±Ú†Ù„ #Ù‡Ű§Ù†ŰŻÙ‡_ŰąŰ±Ú†Ù„ #Ù‡Ű§Ù†ŰŻÙ‡_Ű§Ű±Ú†Ù„đŸ’“ #Ú©Ű±Ù…ŰšÙˆŰ±ŰłÛŒÙ† #Ú©Ű±Ù…_ŰšÙˆŰ±ŰłÛŒÙ†đŸ”„đŸ”„đŸ˜» #ŰȘŰ±Ú©ÛŒ_ŰčŰ§ŰŽÙ‚Ű§Ù†Ù‡ #ŰȘŰ±Ú©ÛŒ_ۧ۳ŰȘŰ§Ù†ŰšÙˆÙ„

â€”đ‘»đ’‰đ’‚đ’đ’Œ 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 ♄  . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl  #kaanurgancioglu #evdekora

â€”đ‘»đ’‰đ’‚đ’đ’Œ 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 ♄  . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

đ‘©đ’†đ’›đ’‘đ’‚đ’đ’†đ’—đ’đ’š 𝑹𝒚𝒕𝒂𝒄𝒉 đ‘©đ’†đ’š 🌚 . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl  #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #eda

đ‘©đ’†đ’›đ’‘đ’‚đ’đ’†đ’—đ’đ’š 𝑹𝒚𝒕𝒂𝒄𝒉 đ‘©đ’†đ’š 🌚 . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

đ‘”đ’‚đ’”đ’Šđ’ 𝒓𝒐𝒍 𝒐𝒚𝒏𝒖𝒚𝒐𝒓𝒍𝒂𝒓 𝒚𝒂𝒂 ❀ @handemiyy @thebursin . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl  #kaanurganci

đ‘”đ’‚đ’”đ’Šđ’ 𝒓𝒐𝒍 𝒐𝒚𝒏𝒖𝒚𝒐𝒓𝒍𝒂𝒓 𝒚𝒂𝒂 ❀ @handemiyy @thebursin . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

đ‘Ÿđ’‰đ’ 𝒉𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒈𝒍𝒐𝒘 𝒖𝒑? âœšđŸ”„ . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl  #kaanurgancioglu #evdekorasyonu

đ‘Ÿđ’‰đ’ 𝒉𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒈𝒍𝒐𝒘 𝒖𝒑? âœšđŸ”„ . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

âœđŸ»đ‘ș𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒔, 𝒑𝒉𝒚𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒚. đ‘ș𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒉𝒆𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏💔 . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeni

âœđŸ»đ‘ș𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒔, 𝒑𝒉𝒚𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒚. đ‘ș𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒉𝒆𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏💔 . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse

đ‘Ÿđ’‰đ’Šđ’„đ’‰ 𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 ? đŸ„° 𝑰𝒕'𝒔 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝒈𝒐𝒆𝒔 𝒕𝒐 ? . . . @lovesages . . . .  #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl  #k

đ‘Ÿđ’‰đ’Šđ’„đ’‰ 𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 ? đŸ„° 𝑰𝒕'𝒔 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝒈𝒐𝒆𝒔 𝒕𝒐 ? . . . @lovesages . . . . #handeerçel #burakdeniz #burakozcivit #neslihanatagĂŒl #kaanurgancioglu #evdekorasyonu #edaece #sevvalsam #burcuözberk #melisapamuk #sencalkapimi_edser #eda #serkançayoğlu #dizi #nihan #kemal #turkey #fox #series #love #lovestory #asĂŒ #emir #evans #turkeycinema #karasevda #alpnavruz #hazalkaya #hazalfilizkĂŒĂ§ĂŒkköse